Close
Close
Browse Categories
$ to $
Free Stuff
 Follow Your Favorites!
NotificationsSign in to get custom notifications of new products!Author
Jonas Morian   Remove Search Term
Advanced Search

pixel_trans.gif
pixel_trans.gif
pixel_trans.gif
Products found in this section... Sort by: 
 Title    Publisher    Price  
The Tunnel People

The Tunnel People


In this Call of Cthulhu 7th edition scenario, the investigators are urban explorers in modern-day Stockholm, Sweden. They have found a hidden blog post from a fellow explorer who went missing some years ago, and in it is revealed that the explorer has discovered a hidden research facility from the 1950s underneath a busy metro station. The investigators set out to find it for themselves. The scenario...   [click here for more]
Chaosium  $2.50 $2.00

Add to DriveThruRPG.com Order  
The Calling of the Blood

The Calling of the Blood


“The Calling of the Blood” is a modern-day Call of Cthulhu scenario, set in the countryside of Sweden. It’s intended for 3-4 investigators (suggested pre-gens are included) who don’t know each other from the beginning and don’t have any previous knowledge of the Cthulhu Mythos, but could be of virtually any nationality, age, gender, or educational background, and in any line of work. They...   [click here for more]
Chaosium  $3.95 $3.16

Add to DriveThruRPG.com Order  
[Swedish] Under ytan

[Swedish] Under ytan


Detta scenario utspelar sig i Stockholm 1924 och passar för utredare som kan vara privatdetektiver, läkare eller medicinstudenter, andra akademiker, arkitekter eller ingenjörer, eller helt enkelt ha ett rykte om sig att vara pålitliga, noggranna och diskreta. Tidigare erfarenhet av det övernaturliga är ett plus, men inte nödvändigt. Vaxmuseet Svenska Panoptikon har precis, efter...   [click here for more]
Chaosium  $3.95

Add to DriveThruRPG.com Order  
[Swedish] Den vita cirkeln

[Swedish] Den vita cirkeln


Detta scenario utespelar sig i Stockholm 1921 och passar för 2–4 utredare som inte behöver ha tidigare erfarenhet av Cthulhumyten. Lämpliga yrken är journalist, författare, agitator, jurist, läkare, sjuksköterska, missionär eller präst, men andra ingångar är också möjliga. Någon i gruppen kan gärna ha en bakgrund i social utsatthet; kanske har hen vuxit upp på barnhem, haft alkoholism...   [click here for more]
Chaosium  $3.95 $3.16

Add to DriveThruRPG.com Order  
The Flooding of Black Tarn

The Flooding of Black Tarn


It is the 1920s and the investigators have been assigned by Swedish construction company Kreuger & Toll to negotiate with villagers in a remote and rural part of Sweden, about compensation for moving so that Hammarforsen river can be regulated through a planned hydropower plant dam. But the village is protected by powerful forces that have held sway over these parts long before any people arrived....   [click here for more]
Chaosium  $2.50 $2.00

Add to DriveThruRPG.com Order  
[Swedish] Förbjuden kunskap och hemliga sällskap

[Swedish] Förbjuden kunskap och hemliga sällskap


I denna modul presenteras tio fiktiva svenska organisationer, sällskap, nätverk, myndigheter och andra verksamheter, som på olika sätt förhåller sig till esoterisk och ockult kunskap och litteratur. De är inte kulter som dyrkar Cthulhumytens gudar, men de kan komma att intressera sig för utredare som söker efter relaterade saker. Tanken är att spelledare ska kunna låta sällskapen och deras...   [click here for more]
Chaosium  $1.50 $1.20

Add to DriveThruRPG.com Order  
[Swedish] Händelser vid Svarttjärn

[Swedish] Händelser vid Svarttjärn


Det är 1920-tal och utredarna är utsända av byggbolaget Kreuger & Toll för att förhandla med de boende i en ensligt belägen jämtländsk by om ersättning för att få dem att flytta. Byn hotas nämligen av översämning när bygget av vattenkraftsdammen i Hammarstrand är färdigt. Men byn skyddas av mäktiga krafter som verkat i trakterna kring Svarttjärnsmossen långt innan människor...   [click here for more]
Chaosium  $2.50 $2.00

Add to DriveThruRPG.com Order  
[Swedish] Brunkebergsåsens hemlighet

[Swedish] Brunkebergsåsens hemlighet


Detta äventyr utspelar sig på 1920-talet och går ut på att undersöka underligheter vid Sankt Johannes kyrkogård i Stockholm och/eller den närliggande Brunkebergstunneln. Händelserna hänger ihop och har kopplingar till byggandet av kyrkan och tunneln c:a 30 år tidigare. Upplägget är av “sandlådekaraktär”; det finns flera möjliga vägar in i historien, ingen tickande klocka och olika...   [click here for more]
Chaosium  $2.50 $2.00

Add to DriveThruRPG.com Order  
[Swedish] Pusselbitar

[Swedish] Pusselbitar


Tio korta scenariokrokar avsedda för 3-4 utredare. De är skrivna som inspiration till äventyr, för spelledare att spinna vidare på, snarare än att vara färdigutvecklade. Scenarierna utspelar sig på olika platser i Sverige under 1920-talet, såväl i större städer som i ensliga byar på landsbygden. Vissa är platsberoende men de flesta går att förlägga där spelledaren önskar. De saknar...   [click here for more]
Chaosium  $1.00

Add to DriveThruRPG.com Order  
Bits and pieces

Bits and pieces


Ten short scenario hooks intended for 3-4 Call of Cthulhu investigators. They are written as inspiration, for keepers to expand on, rather than being fully developed. The scenarios were originally written to take place in various locations in Sweden during the 1920s, both in larger cities and in isolated villages in the countryside – but in this English version, they have been tweaked in order to...   [click here for more]
Chaosium  $1.00

Add to DriveThruRPG.com Order  
[Polish] Ludzie z Tunelu

[Polish] Ludzie z Tunelu


W tym scenariuszu do Zewu Cthulhu wcielamy się w urbeksowców we współczesnym Sztokholmie. Odnaleźli oni ukryty wpis na blogu kolegi, który zaginął kilka lat temu, można z niego wyczytać, że odkrył on ukrytą placówkę badawczą z lat 50. pod ruchliwą stacją metra. Poszukiwania zatem się zaczynają! Scenariusz jest przeznaczony dla 3-4 badaczy i zawiera cztery sugestie dotyczące gotowych...   [click here for more]
Chaosium  $3.95 $3.16

Add to DriveThruRPG.com Order  
Echoes Around The World - Classic-Era Call of Cthulhu Outside The USA [BUNDLE]

Echoes Around The World - Classic-Era Call of Cthulhu Outside The USA [BUNDLE]


This special bundle product contains the following titles. 7 classic-era 1920s/30s Call of Cthulhu scenarios set around the world, featuring locations in Japan, Germany, the USSR, England, Canada, Sweden, and India. A Chill in Abashiri - A 1920s Taisho-Era Japan Scenario Regular price: $4.95 Bundle price: $2.92 Format: PDF A Chill in Abashiri A 1920s Taisho-Era...   [click here for more]
Chaosium  $33.47 $19.75

Add to DriveThruRPG.com Order  
Displaying 1 to 12 (of 12 items) Result Pages:  1 
Select Page Number

  Harn Region Map