Close
Close
Browse Categories
$ to $
 Follow Your Favorites!
NotificationsSign in to get custom notifications of new products!Publisher
Free League Publishing   Remove Search Term
Advanced Search

pixel_trans.gif
 
 Hottest Titles from Free League Publishing
 
 Hottest Community Titles from Free League Publishing
pixel_trans.gif
Blade Runner RPGDragonbane / Drakar och DemonerThe Lord of the Rings Roleplaying
The One RingALIEN RPGTwilight: 2000
VaesenTales from the LoopSymbaroum
Forbidden LandsCoriolisMutant: Year Zero
CY_BORGMÖRK BORGPIRATE BORG
Death in SpaceInto the OddFree League Work Shop
pixel_trans.gif
 
 Newest Titles in This Section
 
 Newest Community Created Titles in This Section
pixel_trans.gif
Products found in this section... Sort by: 
 Title    Publisher    Price  
Forbidden Lands: The Bitter Reach

Forbidden Lands: The Bitter Reach


In the southern lands, elders speak of cold storms from the north. Cursed voices borne on the icy winds whisper of secrets from ages past that would plunge realms and kin into ruin if only someone could understand these ancient words. They are the desperate confessions of the lost. They are the legends of the Bitter Reach. Deep beneath its frozen surface, creatures told of only in the...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Forbidden Lands: The Bloodmarch

Forbidden Lands: The Bloodmarch


The plains of the Bloodmarch once blossomed so abundantly that hot days would see rivers of nectar flow through the vales. The mountains yielded ore so pure that shards of unforged iron could be used for axes. Of course, this was before the Demon Flood. Ever since the sorcerer Zygofer had his demonic hordes lay waste to the country, the land has been dead and deserted, apart from the twisted nightmares...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99 $10.00

Add to DriveThruRPG.com Order  
Forbidden Lands: The Book of Beasts

Forbidden Lands: The Book of Beasts


"By the Nightwalker, get up! These beasts are mere chickens!” Shieldmaiden Armanda pulled her sword from the dragon spawn and wiped the steel on the merchant’s fur collar as he lay there. “Look at that, you’re finally baptized!” she grinned and looked at her companion’s soiled face. A bestiary you can play. This monster manual for the multiple award-winning Forbidden...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Forbidden Lands: The Spire of Quetzel

Forbidden Lands: The Spire of Quetzel


Wind dies. Pale grass grows in spirals. Lichen forms blurred iridescent sigils on cracked stone. Black trees curl their trunks and crook their branches as if bowing. The Spire is driven through the skin of the world like a pin through curling paper. With every step toward the tower, it writhes and warps like a hallucination. It seems infinitely tall, like something in a dream. There is...   [click here for more]
Free League Publishing  $9.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång - Bittermarken

Svärdets sång - Bittermarken


I söderns länder talas det om en storm som hotar från norr – en storm rotad i tusenårig bitterköld, vars vindar bär med sig viskande röster som vittnar om svunna tiders förbrytelser och måttlösa våldsdåd. De blodisande legenderna om Bittermarken är ofta avsedda att varna, men hemsökta stormbyar och bister köld har aldrig stoppat de utarmade och förtryckta från att söka sig till...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång - Bittermarkens Kartor och Kort

Svärdets sång - Bittermarkens Kartor och Kort


Detta paket till rollspelet Svärdets sång innehåller spelhjälpmedel skapade för att användas tillsammans med kampanjmodulen Bittermarken. Innehåll: En stor färgkarta över Bittermarken Ett ark med klistermärken för äventyrsplatser och gravstenar, som förvandlar kartan till en levande och permanent krönika över era äventyr Fjorton spelkort...   [click here for more]
Free League Publishing  $4.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång - Den kanderade magikerns krypta

Svärdets sång - Den kanderade magikerns krypta


Upplyst av flämtande ljus stinker det gamla utnötta helgonets helgedom fortfarande av brända offergåvor. Murbruksdamm svävar i den stilla luften när ni slår sönder en mosaik föreställandes en förunderlig helare som behandlar sår med honungslen beröring – ögon blir ljusa och klara, lemmar vitala istället för vissnade, de döda reser sig från sina gravar och dansar runt honom....   [click here for more]
Free League Publishing  $9.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång - Grundregler

Svärdets sång - Grundregler


Svärdets sång tar ett nytt grepp på klassisk fantasy. I detta rollspel är ni inte hjältar som skickas på uppdrag av andra i stället är ni äventyrare och skattletare som går er egen väg i ett fördömt land. I spelet kan ni utforska Det glömda landet, genomsöka uråldriga ruiner, kämpa mot drakar och demoner, och om ni överlever tillräckligt länge bygga ert...   [click here for more]
Free League Publishing  $24.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång - Korpens klagan

Svärdets sång - Korpens klagan


Man säger att Det glömda landets sex första alver, de som planterade växterna, drog flodernas fåror och gav djuren hemvist, efter fullgjort värv lät samla sina rubiner i kungakronan Stanengist, vars namn betyder de hängande stenarna . I kronan vilade de välförtjänt, men övervakade samtidigt sin skapelse. Länge bars kronan av landets konungar och gav dem kraft att hålla riket...   [click here for more]
Free League Publishing  $17.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång - Quetzels torn

Svärdets sång - Quetzels torn


Vinden dör. Blekt gräs växer i spiraler. Lavar bildar suddiga, regnbågsskimrande sigill på sprucken sten. Svarta träd kröker sina stammar, böjer sina grenar som i bugningar. Tornet drivs genom världens hud som en nål genom krusat papper. För varje steg närmre tornet förvanskas och förvrids det likt en hallucination. Det verkar oändligt högt, som något i en dröm. Vid tornets fot...   [click here for more]
Free League Publishing  $9.99 $5.00

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång: Bestarnas bok

Svärdets sång: Bestarnas bok


 ”Vid Nattvararen, res er! Dessa bestar är blot kycklingar!” Sköldmön Armanda slet svärdet ur drakynglet och torkade stålet rent mot köpmannens pälskrage där han låg. ”Se där blev ni döpt och slagvigd!” flinade hon och betraktade kompanjonens nedsölade ansikte. Ett bestiarium du kan spela. Denna monsterbok till det prisbelönade fantasyrollspelet Svärdets...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång: Blodslandet

Svärdets sång: Blodslandet


En gång ska slätterna i Blodslandet ha blommat så ymnigt att nektar under varma dagar rann i floder längs sänkorna. Därtill var bergens giva så ren att malmskärvorna kunde nyttjas till yxor redan utan att smidas. Allt detta var förstås före Demonfloden. Sedan häxmästaren Zygofer lät horder av demoner ödelägga landet ligger allt dött och öde bortsett från de vanvridna mardrömmar...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - On the Nature of Davokar

Symbaroum - On the Nature of Davokar


What follows is one of the most condensed and at the same time enlightening descriptions there is of the forest of Davokar. The text is a report from a performance at the wine cellar Tuvinels in Yndaros. The speaker was an anonymous, allegedly successful, treasure-hunter, and the transcriber was none other than Iasogoi Brigo – then one of Ordo Magica’s most ambitious novices, nowadays famous himself...   [click here for more]
Free League Publishing   FREE 

Buy Now  
Coriolis: The Last Cyclade

Coriolis: The Last Cyclade


Ash falls like snow over the mourners lining the shores of Dar Bahri, while smoke from the funeral pyres rises toward Dabaran’s bloodred sun. Far above in the darkness of space, a lone ship waits to enter the portal to Uharu. Its crew stands ready to complete their mission: the ghost ship Zafirah has been found – those who reach her first will most likely unveil the truth behind one of the...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99 $10.00

Add to DriveThruRPG.com Order  
Coriolis: Wake of the Icons

Coriolis: Wake of the Icons


Nightmares and premonitions wake you in a cold sweat, panic tightening your chest. “It began with rolling fields and an invitation. An outstretched hand – whose hand? Then a starry sky and the emptiness of space. You couldn’t breathe, your heart racing as you recognized a planet – the emerald – Kua, waiting for you. Glittering wings in the darkness surrounding you. Hundreds of butterflies...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbar - Mörkrets moder

Symbar - Mörkrets moder


NOTE: This product is written in Swedish _______________________________ Ännu ett löv föll i hans hand, brandgult med roströda kanter. Ardil betraktade det utan sinnesrörelser. Den storm av hat, sorg och skräck som drabbat honom när skiftningen först kunde anas hade bedarrat, lämnat honom i ett tillstånd bortom hopp, bortom förtvivlan. Ett plågat skri skar...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbar - Mother of Darkness

Symbar - Mother of Darkness


Yet another leaf fell into his hand, fiery yellow with a rust-red rim. Ardil regarded it without feeling anything at all. The torrent of hate, sorrow and dread he suffered when he first noticed the shift had subsided, leaving him in a state beyond hope, beyond despair. A tortured cry cut through the morning haze, made him turn his gaze to the south. It didn’t sound like...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Character Sheet

Symbaroum - Character Sheet


Download the Symbaroum character sheet for print (A4). The zip file contains the following: 1. The standard character sheet in all its glory, same as in the Core Rulebook. 2. A printer friendly, black and white, minimalistic character sheet with some of the fancy design removed - if you don't want to use too much precious ink! ...   [click here for more]
Free League Publishing   FREE 

Buy Now  
Yndaros - Slocknad stjärna

Yndaros - Slocknad stjärna


NOTE: This product is written in Swedish _______________________________ Den glimrande oskuldsvita snö som fallit under natten låg som en skylande filt över Yndaros smuts och sörja, men vaktsoldat Elgalo visste vad som fanns inunder. Varken snötäcket eller alla som slavade med att skura, feja och dekorera inför Hertiginnans bröllop kunde tvätta bort den verkliga rötan,...   [click here for more]
Free League Publishing  $14.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Coriolis: Den sista cykladen

Coriolis: Den sista cykladen


Aska faller som snö över de sörjande vid Dar Bahris strand, medan likbålens rökpelare letar sig upp mot Dabarans blodröda sol. I rymden långt där ovan väntar ett ensamt skepp på inträde i portalen mot Uharu. Dess besättning är redo: Spökskeppet Zafirah är återfunnet – den som når henne först kan med största säkerhet avslöja sanningen bakom ett av Horisontens mest illavarslande...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99 $10.00

Add to DriveThruRPG.com Order  
Coriolis: Ikonernas död

Coriolis: Ikonernas död


Mardrömmar och föraningar väcker dig kallsvettig, med panik i bröstet. ”Det började med böljande sädesfält och en kallelse. En utsträckt hand – vems hand? Sedan en stjärnspäckad himmel och rymdens vakuum. Du kunde inte andas. Hjärtat slog i bröstet när du kände igen en planet – den gröna smaragden – Kua, väntande på dig. Glittrande vingar i rymden runt omkring. Hundratals...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99 $10.00

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Davokar & Symbar Hexagon Map

Symbaroum - Davokar & Symbar Hexagon Map


This PDF Map Set includes two high resolution maps, possible to print in A2 (16.5 x 23.4 inches) with premium quality. One of the maps is of Symbaroum's game world, essentially the same found on page 19 of the core book but much larger and with hexagons in different colors to mark the borders between Bright, Wild and Dark Davokar. The second map shows the ruined city of Symbar, again...   [click here for more]
Free League Publishing  $1.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Davokar & Symbar Hexagonkarta

Symbaroum - Davokar & Symbar Hexagonkarta


Detta kartpaket innehåller två högupplösta kartor, möjliga att trycka i A2-storlek med hög kvalitet. En av kartorna föreställer Symbaroums spelvärld. Det är samma karta som på sida 19 i Grundboken, bara mycket större och med olikfärgade hexagoner som utmärker gränserna mellan Ljusa, Vilda och Mörka Davokar. Den andra kartan visar ruinstaden Symbar, återigen med hexagoner som är...   [click here for more]
Free League Publishing  $1.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Errata

Symbaroum - Errata


This document lists the corrections and clarifications made to the Symbaroum Core Rulebook after the release of the offset printed was launched in 2015. Some of the notes also apply to the print-on-demand books purchased prior to 2016-02-27. A new section has been added to the errata, featuring changes made to the second printing of the book, released early 2017. ...   [click here for more]
Free League Publishing   FREE 

Buy Now  
Symbaroum - Map Set

Symbaroum - Map Set


This PDF Map Set includes two high resolution maps, possible to print in A2 (16.5 x 23.4 inches) with premium quality. One of the maps is of Symbaroum's game world, essentially the same found on page 19 of the core book but much larger. The second map shows the town of Thistle Hold, and includes street names and important establishments. Click the preview link below the thumbnail image for a closer...   [click here for more]
Free League Publishing  $2.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
The Art of Symbaroum

The Art of Symbaroum


Preface Ever since we launched the tabletop roleplaying game Symbaroum in Swedish (2014), players and fantasy art lovers have asked us to produce a stand-alone art book; with the international translations into English (2015), French and Italian (2016) the requests grew even more frequent. So here it is, The Art of Symbaroum.   The images showing the world and creatures...   [click here for more]
Free League Publishing  $12.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Alberetor - The Haunted Waste

Alberetor - The Haunted Waste


The aching spine, the knees stiff and tender. For more than two decades Old Aldaro had known what was responsible for the pains: sometimes the heavy drinking of his daughter-in-law; sometimes the greed of his landlord; most often the inevitable decay of his body. But now…     Was it that the civil war had called his son into service? Perhaps he...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Davokar Awakens

Symbaroum - Davokar Awakens


The exhaustion was overwhelming, the headache all but blinding. Eliana Nidel struggled not to shake where she stood by the southern bridge mount, silently watching the lined-up victims of this morning’s attack. Old folks. Adolescents. Some barely more than children.      She could scarcely remember how many weeks had passed since the darkness started pouring out...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Adventure Collection

Symbaroum - Adventure Collection


A nation on the run. A homeland ravaged and barrenTo stay in Alberetor would mean certain death; only fools and those who have vowed to die on their native soil would consider going back. Under these circumstances the people are truly blessed to have such an abundantly rich destination ahead – Ambria, the promised land of Queen Korinthia.       You are...   [click here for more]
Free League Publishing  $17.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Kartpaket

Symbaroum - Kartpaket


I Kartpaketet får du fyra fina kartor i digitalform. Då kan du enkelt visa platser och miljöer direkt i din surfplatta eller i mobilen. Kartpaketet innehåller de tidigare publicerade kartorna över *Davokar och spelvärlden *Tistla Fäste *Yndaros *Karvosti. Köp dom idag och få dem direkt nedladdade på din mobil, tablet eller dator. ...   [click here for more]
Free League Publishing  $2.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Alberetor - Härjat hemland

Alberetor - Härjat hemland


NOTE: This product is written in Swedish _______________________________ Ryggen smärtade, knäna var stela och ömma. Inte på drygt två decennier hade Gamle Aldaro haft problem att härleda värkens orsak: ibland sonhustruns fördärvliga törst; ibland hyresvärdens ovärdiga gnidighet; oftast bara kroppens obönhörliga förfall. Men...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Davokar vaknar

Symbaroum - Davokar vaknar


NOTE: This product is written in Swedish _______________________________ Utmattningen var total, huvudvärken nästan förblindande. Eliana av Nidel kämpade för att inte svaja där hon stod vid stockbrons södra fäste, stumt betraktande hur hålögda soldater radade upp offren för morgonens attack längs kajen. Åldringar. Tonåringar....   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Davokar Game Master's Screen

Symbaroum - Davokar Game Master's Screen


This Game Master’s Screen for the Symbaroum roleplaying game is designed to function as an aid when exploring the wilderness areas of the game world, and more specifically the vast forest of Davokar. Inside, the Game Master will find a summary of the exploration guidelines that were introduced in the adventure module Symbar – Mother of Darkness, along with a collection of tables...   [click here for more]
Free League Publishing  $4.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Davokar Spelledarskärm

Symbaroum - Davokar Spelledarskärm


Denna spelledarskärm för rollspelet Symbaroum är speciellt framtagen för att vara ett stöd i samband med utfärder i spelvärldens vildmarksområden, och då särskilt i det väldiga skogsbältet Davokar. På insidan hittar spelledaren en sammanfattning av de riktlinjer för utforskarresor som annars presenteras i modulen Symbar – Mörkrets moder, samt en uppsättning tabeller...   [click here for more]
Free League Publishing  $4.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Äventyrspaket 1

Symbaroum - Äventyrspaket 1


NOTE: This product is written in Swedish _________________________ Den dokumentsamling vi kallar Äventyrspaket 1 innehåller två små äventyrslandskap och en text som presenterar riktlinjer för hur att hantera och/eller skapa skattjakter i Davokars skogar. Tillsammans med introduktionsäventyret Det förlovade landet, är materialet i denna produkt perfekt som utgångspunkt när...   [click here for more]
Free League Publishing  $3.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Balanced Combat Resistance

Symbaroum - Balanced Combat Resistance


Included in the Symbaroum Core Rulebook is a simple template for designing suitable challenges for a group of newly created player characters. Here follows a more detailed model on what the GM should keep in mind when designing combat challenges, based on the player characters’ Competence Level and the intended Difficulty of the fight. This document ends with a list of pre-made...   [click here for more]
Free League Publishing  Pay What You Want

Add to DriveThruRPG.com Order  
Gray Wade Crossing

Gray Wade Crossing


Journeys through the murky halls, over the corruption sick soil of Davokar Forest is associated with great risks to life and limb. Travelers, explorers and fortune hunters are wise to seek out well-established and safe routes to wherever they are headed, preferably ones that offer opportunities for rest and shelter from both the elements and predatory beasts....   [click here for more]
Free League Publishing  Pay What You Want

Add to DriveThruRPG.com Order  
MUTANT: Year Zero - Zone Compendium 2: Dead Blue Sea

MUTANT: Year Zero - Zone Compendium 2: Dead Blue Sea


Zone Compendium 2: Dead Blue Sea is the second official supplement to the Mutant: Year Zero RPG. This booklet gives you a whole new way to play the game - at sea... "The wind grew stronger and the waves even bigger, wilder. The scrap barge heeled over and creaked under the strain, cold Zone water flooding it with every crashing wave. We had left the Ark at dawn and set out for the old oil rigs on...   [click here for more]
Free League Publishing  $10.43 $5.22

Add to DriveThruRPG.com Order  
MUTANT: Year Zero - Zone Sector 1 - The Doom Sphere

MUTANT: Year Zero - Zone Sector 1 - The Doom Sphere


“In the depths of the Zone, an enormous and strange ruin rises through the zone smog…”  Welcome to the Doom Sphere, a dark and grim mysterious place of utter decay, where once the Ancients gathered in number to witness spectacles and feat. Now a gargantuan desolate place, haunted by spectres of the past… A place that other stalkers take every effort to avoid…   This exciting new supplement...   [click here for more]
Free League Publishing  $2.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
MUTANT: Year Zero - Zone Sector 2 - Denizens of the Sink Hole

MUTANT: Year Zero - Zone Sector 2 - Denizens of the Sink Hole


“In the depths of a dead ruined city, a  enormous and strange indentation appears amidst the wreaths of smog” Welcome to the sink hole, a mysterious labyrinth, where strange dwellers hold their own dark secrets and surprises. Whole new underground societies have evolved in this huge crater, which hosts bizarre new mutations and hidden enigmas, where players may encounter airborne spores and even...   [click here for more]
Free League Publishing  $5.36

Add to DriveThruRPG.com Order  
MUTANT: Year Zero Gamesmaster Screen - PDF

MUTANT: Year Zero Gamesmaster Screen - PDF


The official Gamemaster Screen for Mutant: Year Zero in PDF comes in two front and back panels which folds out into four sections measuring a mighty 872 x 279 mm when unfolded. The outside features beautiful full color artwork, and the inside contains all of the tables and charts needed to create the Zone, build the Ark and fight deadly battles in the world of Mutant: Year Zero. ...   [click here for more]
Free League Publishing  $7.49

Add to DriveThruRPG.com Order  
Ruins of Symbaroum - Player's Guide

Ruins of Symbaroum - Player's Guide


With the Ruins of Symbaroum game line, the acclaimed setting of Symbaroum comes to the world’s most popular roleplaying game rules! This richly illustrated, 236-page Player’s Guide introduces setting specific rules and provides guidelines on how to create player characters for adventures in the world of Symbaroum using the 5th Edition...   [click here for more]
Free League Publishing  $24.99 $12.50

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Regelbok

Symbaroum - Regelbok


NOTE: THIS PRODUCT IS IN SWEDISH. FOR THE ENGLISH EDITION SEARCH THE STORE FOR "SYMBAROUM - CORE RULEBOOK" Om andra tryckningen: Från och med april 2017 har Symbaroums grundbok blivit uppdaterad i samband med nytryck. Det är fortfarande samma bok, samma regler, samma spel men texten har språkbearbetats och blivit justerad i enlighet med erratan. Dessutom...   [click here for more]
Free League Publishing  $24.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Ruins of Symbaroum - Gamemaster's Guide

Ruins of Symbaroum - Gamemaster's Guide


With the Ruins of Symbaroum game line, the acclaimed setting of Symbaroum comes to the world’s most popular roleplaying game rules! This beautifully illustrated, 200-page Gamemaster’s Guide offers inspiration, guidelines and optional rules that will help you when designing adventures and running game sessions in the world of Symbaroum using...   [click here for more]
Free League Publishing  $24.99 $12.50

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Äventyrspaket 2

Symbaroum - Äventyrspaket 2


NOTE: This product is written in Swedish ____________________________ Davokarregionen har en grym historia och sådant som fallit i glömska återupptäcks ibland av ruinrotande lycksökare. På så sätt kan strider som avslutades för århundraden sedan få liv på nytt och orsaka stor skada och förödelse, såväl för Drottning Korinthias undersåtar som för klanernas folk...   [click here for more]
Free League Publishing  $9.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Tistla Fäste - Väktarens vrede

Tistla Fäste - Väktarens vrede


Belönad med tre priser vid speltidningen Fenix omröstning för bästa svenska rollspelsprodukter år 2016: Bästa Kampanjmiljö, Bästa Illustratör och Bästa Spelförfattare. De undvek ögonkontakt, stirrade båda mot den flämtande låga som kämpade för sitt liv på bordsskivan mellan dem. Det skulle inte dröja länge innan dunklet tätnade än mer, där i båset på Symbaroums salonger....   [click here for more]
Free League Publishing  $14.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Ruins of Symbaroum - Bestiary

Ruins of Symbaroum - Bestiary


With the Ruins of Symbaroum game line, the acclaimed setting of Symbaroum comes to the world’s most popular roleplaying game rules! This 236-page Bestiary, with its awe-inspiring and award-winning artwork, presents monsters, creatures and adversaries that can be encountered in the world of Symbaroum, with stats and rules adapted to the 5th...   [click here for more]
Free League Publishing  $24.99 $12.50

Add to DriveThruRPG.com Order  
Karvosti - Häxhammaren

Karvosti - Häxhammaren


Dimbanken flöt stilla över platån, isande fuktig, fick Selisa att huttra där hon stod hopträngd bland dussinet nyanlända skattletare inför Huldran. Stränga ögon blickade ut genom ansiktsmaskens hålor, skärskådade dem en i taget, värderade, dömde. ”Vad händer?” viskade Galar kvävt. ”Vi har inte gjo…” Selisas diskreta smalbensspark fick tyst på utforskarkollegan. Det var...   [click here for more]
Free League Publishing  $14.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Ruins of Symbaroum - Gamemaster's Screen

Ruins of Symbaroum - Gamemaster's Screen


With the Ruins of Symbaroum game line, the acclaimed setting of Symbaroum comes to the world’s most popular roleplaying game rules! This gamemaster’s screen and adventure booklet will serve you and your friends well when you start exploring the game world, using the 5th Edition OGL ruleset! _____________________________________________ The...   [click here for more]
Free League Publishing  $9.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Symbaroum - Äventyrspaket 3

Symbaroum - Äventyrspaket 3


Note: Thist product is written in Swedish _______________________________ Kvällningen sänker sig som en mörkblå slöja över älven Veloma och gränsbyn Prios Pass. Snön har slutat falla, vindarna slutat vina, ett bistert lugn lägrar sig i Titanernas skugga. Någonstans på andra sidan älven finns flyktinglägret, bebott av hoppfulla alberer som hoppas bli välkomnade...   [click here for more]
Free League Publishing  $12.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Displaying 101 to 150 (of 954 items) Result Pages: [<< Prev]   1  2  3  4  5  6  7  8  9 ...  [Next >>] 
Select Page Number

  b_4595_20130320050321.gif